PROJEKT FELITI KASTRUJE – PŘÍBĚH č. 6692...

PROJEKT FELITI KASTRUJE – PŘÍBĚH č. 6692
Pokračujeme s paní Janou v kastracích o Ostravě – část Hrabová. Již 11 kočička bude žíř život spokojené kastrátky.

Příspěvek z Facebooku