PROJEKT FELITI KASTRUJE – PŘÍBĚH č. 6996-6997...

PROJEKT FELITI KASTRUJE – PŘÍBĚH č. 6996-6997

Kočičí sestřičky do zahradní kolonie Spálenec přivedla jejich divoká maminka jako asi měsíční divoké koťátka a nechala je tam. Původně tedy byla čtyři, ale dvě se po nějakém čase podařilo ochočit a předat do dobrých rukou. U těchto dvou bylo bohužel ochočení na delší dobu a už jako půlroční svůj domov hledají těžko. Stále běhají po kolonii, a aby se zabránilo dalšímu množení, požádala nás paní Ilona, abychom pomohli. Jelikož nám není osud žádných kočiček lhostejný, rádi jsme pomohli s úhradou kastrací za tyto dvě kočičky. Třeba se jim díky kastraci podaří najít i láskyplný domov.

Příspěvek z Facebooku