Jak probíhá kastrace kočky

Co je kastrace kočky?

Kastrace u koček se obvykle provádí dvěma způsoby. Tzv. ovariohysterektomie je zákrok, kdy jsou z těla kočky chirurgicky odstraněny vaječníky, vejcovody a děloha.
Tzv. ovariektomie je zákrok, kdy jsou odstraněny pouze vaječníky.

Nechat vykastrovat kočičku je důležitá část základní péče. Kastrace v mladém věku pomáhá předcházet vzniku rakoviny mléčné žlázy a zejména nechtěným koťatům, hlučným projevům kočičí říje včetně problémů se značkováním u vás doma. Následující seznam uvádí nejčastější otázky týkající se kastrace sestavené za pomoci veterinářů a pokusí se na ně odpovědět. Je známo, že i když je kastrace dnes už jakousi rutinou a běžně žádanou procedurou, mnoha chovatelům nejsou stále některá fakta známá. Doufáme tedy, že náš článek přispěje k většímu rozšíření obzorů.

1. Co je vlastně při kastraci kočky z těla odstraněno?

Kastrace u koček se obvykle provádí dvěma způsoby. Tzv. ovariohysterektomie je zákrok, kdy jsou z těla kočky chirurgicky odstraněny vaječníky, vejcovody a děloha.
Tzv. ovariektomie je zákrok, kdy jsou odstraněny pouze vaječníky.
V případě samic koček nemá ani jedna z metod zvláštní výhody či nevýhody. Pokud jsou v průběhu zákroku zjištěny na děloze jakékoliv patologické změny, doporučuje se ji odstranit.
Existuje alternativní řešení kastrace a tou je sterilizace. Ta spočívá v podvázání vaječníků. Sterilizace ale neovlivňuje hormonální hladinu, kočka stále bude mít říji, i když nebude moci zabřeznout. Sterilizace také nemá žádný efekt jako ochrana před rakovinou. Současně může dojít i ke vstřebání podvazujícího materiálu a tím obnovení plodnosti kočky.

2. Jak dlouho musí kočka zůstat u veterináře?

Kastrace není náročná operace, trvá cca 30 minut a je prováděna v narkóze. V malých veterinárních ordinacích si kočičku můžete vyzvednout hned po provedení zákroku a nechat jí probouzet doma. V takovém případě jí dopřejte klidné, teplé místo, odkud nemůže spadnout. Vodu a krmení začněte podávat až po nabytí úplného vědomí, aby nedošlo ke zvracení.
Pokud zákrok provádí větší veterinární klinika nebo to zařízení malé ordinace umožňují, kočka je umístěna po zákroku do boxu, kde jí uloží a počkají na její probuzení z narkózy. Pak si pro ni může přijít její majitel. Časově asi za 2 hodiny.

3. Bude mít kočka po kastraci stehy?

V zásadě existují dvě možnosti zašití rány – vnitřními vstřebatelnými stehy a klasickými vnějšími stehy. Když se rána uzavírá vstřebatelným šicím materiálem je celé vlákno schováno uvnitř rány. Nehrozí tak vykousání stehů, hojení je rychlejší a rána po zhojení lépe vypadá. Při šití vnějšími stehy se tyto vytahují po 7 – 10 dnech v závislosti na hojení rány.

4. Co mám očekávat v průběhu uzdravování kočky?

Vzhledem k povaze zákroku je uzdravovací proces rychlý a v naprosté většině bez komplikací. Kočka je již druhý den schopna normálního pohybu.
Následující dny si může zvíře začít ránu olizovat nebo okusovat, v takovém případě mu v tom musíte zabránit např. nasazením ochranného límce, nošením přelepeného košíku nebo použitím ochranného oblečku, ponožky apod. Domněnka, že sliny mají hojivý účinek, je naprosto nesprávná. V tlamičce zvířete žije mnoho druhů bakterií, kterými se olizovaná rána infikuje, navíc jazyk zvířat je velmi drsný, obzvláště u koček, a dochází tak navíc k mechanickému poškozování a následnému mokvání kůže v okolí rány. Tak se proces hojení komplikuje. Ránu udržujte v čistotě a suchu.

5. Co když zrovna v době kastrace prožívá kočka říji?

Pokud kočky prožívají období říje s problémy, jsou hlučné a trvá to dlouho, bývá kastrace jediným rychlým a účinným řešením jak tomu zamezit. Obvykle se kočky kastrují v přímo v období říje jen zřídka, většinou k tomu dochází, když majitel včas nerozpozná, že kočka v říji skutečně je. V tomto období je totiž kastrace poněkud složitější z důvodů překrvení tkáně a rozšíření cév. Kastrace v říji sebou nenese žádné zvýšené riziko, ale vzhledem k delšímu trvání operace může být vyžadován finanční příplatek a případně i delší rekonvalescence.

6. Co když v době kastrace čeká kočka koťátka?

Kastrace může být provedena v kterékoliv době, to znamená i v době, kdy kočka čeká koťátka. Mnohokrát si majitel ale není vědom, že jeho kočka je těhotná. Pokud máte nejasnosti nebo podezření na těhotenství, ale nejste si jisti, informujte o tom svého veterináře ještě před zahájením operace. Řezná rána může být opět zavřena a těhotenství může proběhnout nebo může být provedena kastrace a vyvíjející se koťata jsou odstraněna spolu s dělohou. Vzhledem k práci navíc a delšímu času si mohou někteří veterináři počítat speciální příplatek za kastraci těhotné kočky. Někteří veterináři také mohou odmítnout kastrovat kočku ve vyšším stadiu těhotenství. Ovšem z hlediska obrovského počtu toulavých a opuštěných koček, kterým se každým rokem rodí spousta koťat, je bezesporu doporučováno kočky kastrovat i pokud jsou těhotné než riskovat, že narozená koťata budou bez domova, strádat hladem a nemocemi na ulici.

7. Ovlivní kastrace její osobnost kočky?

U koček je přinejmenším půl roku reprodukční funkce potlačena (cykly jsou jaře a v létě). Což znamená, že se většinu roku chová jako kdyby byla kastrovaná a její osobnost se v této době nijak nemění, na rozdíl od období říje, kdy bývá extrémně citlivá a rozpustilá, čemuž zamezí právě kastrace.

8. Za jak dlouho po vrhnutí koťat může být kočka kastrována?

Vývoj mléčných žláz, který přichází spolu s kojením může kastraci mírně ztížit. Ideální je kastraci provést cca jeden měsíc po odstavení koťátek. Ale pozor – pokud majitel není dostatečně obezřetný může kočka v této jednoměsíční lhůtě opět otěhotnět.

9. V jakém věku může být kastrace kočky provedena?

Nejvhodnějším věkem pro kastraci kočky je již doba dospívání, tzn. 5. – 7. měsíc života. Některé zdroje uvádí i pozdější věk, např. 7. – 12.měsíc, ale podle nejnovějších informací z výzkumů je možné zákrok provést dříve. Některá specializovaná pracoviště dokonce kastrují kočky ve věku pouhých osmi týdnů a pokud má veterinář dostatečnou praxi, je prokázáno, že nehrozí žádné zdravotní riziko.

10. Ztloustne a zleniví moje kočka po provedení kastrace?

Hormon estrogen působí na zvýšení přirozené touhy v těle kočky a nízká hladina estrogenu nebo jeho úplné vymizení z těla po kastraci tuto touhu snižuje nebo ji zcela potlačí. Je třeba si uvědomit, že estrogeny kolují v těle kočky pouze v době páření, takže z hlediska chování (i chuti k jídlu) by neměla nastat žádná změna oproti době, kdy páření neprožívá.

11. Může po kastraci kočka opět prožívat období říje?

Bez vaječníků není možné, aby kočka prožívala období říje. Výjimečně se stává, že pokud veterinář není důsledný může v těle kočky zbýt část vaječníkové tkáně. To může vést k některým projevům chování jakoby v říji, i když kočka nemůže otěhotnět pokud jí byla odstraněna i děloha. V takovém případě se kočce dělají další testy nebo chirurgický průzkum pro zjištění a odstranění takové tkáně.

Kastrace kočky krok za krokem

Kastrace kočky

Kočka je uspána injekčními anestetiky a operační pole je vyholeno.

Kastrace kočky

Operační pole je omyto a desinfikováno roztokem, aby nedošlo k žádnému kontaktu nesterilního předmětu s operačním polem.

Kastrace kočky

Operační pole je přikryto sterilní rouškou a ta následně fixována ke kůži svorkami. Řez kůží je veden pomocí skalpelu.

Kastrace kočky

Po průchodu kůží a podkožím je v místě srůstu břišních svalů protnuta břišní stěna a otevřen přístup do dutiny břišní.

Kastrace kočky

Kastrační háček je použit k vytažení jednoho děložního rohu.

Kastrace kočky

Poté je vyhledán vaz, na kterém jsou pohlavní orgány v dutině břišní zavěšeny a dále cévy, které vaječníky vyživují. Po protnutí vazu jsou cévy podvázány, aby nedošlo ke krvácení a vaječníky mohou být odstraněny.

Kastrace kočky

Nyní může být vyzvednuta děloha a lokalizovány krevní cesty.

Kastrace kočky

Děložní cévy jsou podvázány.

Kastrace kočky

Nyní může být děloha odříznuta těsně pod úchytem svorky.

Kastrace kočky

Následuje sešití břišní stěny. Chirurg vždy zkontroluje, zda nedošlo ke krvácení do dutiny břišní. V případě, že ano, musí být tato nejprve důkladně vypláchnuta.

Kastrace kočky

Dutina břišní je uzavřena, následuje sešití podkoží.

Kastrace kočky

Na závěr je potřeba scelit kůži a po potření rány ochranným roztokem je operace dokončena.

Není OK, aby opuštěné kočky rodily na ulici.
Darujte a zachraňte jeden kočičí život.