Jak přispět na kastrace

Prevence je nejlepší řešení situace toulavých koček

Dárcovská DMS

POŠLETE SMS NA ČÍSLO 87777 ve tvaru

DMS TRV FELITI 190

* Do doby, kdy měsíční DMS (obdoba trvalého příkazu v bance) odvoláte, Vám bude automaticky stržena prostřednictvím DMS každý měsíc částka 190 Kč. Pro ukončení zašlete STOP FELITI na 87 777. Cena DMS je 190 Kč jednorázově nebo měsíčně. FELITI obdrží 189 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Kastrace koček
Kastrace koček

Platba kartou
i bezhotovostní převod

 

QR platba

Pro ty, kteří milují nové technologie, jsou s mobilem více než kamarádi a hravě ovládají mobilní bankovnictví. Stačí namířit foťák mobilu a už frčí platba ve prospěch kočiček.

 

Kastrace koček
Kastrace koček

Číslo účtu

Pro všechny, kteří mají rádi klasiku a příspěvek chtějí kočičkám poslat prostřednictvím bankovního převodu.

99775550 / 2010

Finanční dar – je nejjednodušší formou podpory pro dárce, kteří nemají čas a prostor se přímo do práce veřejně prospěšných organizací zapojit. V zahraničí takto tisíce dárců pravidelně podporují neziskové organizace menší částkou.

Jednorázový dar – většinou jím přispíváte na některý z našich projektů, případně můžete podpořit práci celé organizace.

Trvalý příkaz – pro naši soustavnou činnost je velkým přínosem byť malá, ale pravidelná finanční podpora, se kterou můžeme počítat. Pokud vyplníte příkaz k trvalé úhradě ze svého účtu nebo ve mzdové účtárně, dejte nám prosím vědět Vaši adresu, abychom Vám mohli vždy na začátku roku zaslat potvrzení ke snížení daňového základu.

Odkaz ze závěti – i přesto, že naše legislativa zatím nijak nezvýhodňuje dárce, kteří v poslední vůli odkáží celý nebo část svého majetku neziskové organizaci, začíná se i u nás tato jinde ve světě běžná forma podpory objevovat. Je-li Vám naše činnost sympatická a máte zájem odkázat nám něco ve své poslední vůli a podpořit tak naši činnost, kontaktujte nás prosím.

Dárci, kteří přispějí finančním darem, mohou uplatnit daňová zvýhodnění:

  • Fyzické osoby – od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)
  • Právnické osoby – od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)