Výroční zprávy

FELITI kastruje – výroční zpráva

Milí příznivci spolku Feliti. Ráda bych touto cestou poděkovala Vám všem, kteří věnujete chvilku svého času zprávě o tom, jak pracujeme, a co vše máme ten který rok za sebou. Výroční zprávu chápeme nejen jako projev transparentnosti spolku a rozhodnutí organizace zveřejňovat o sobě informace, ale také jako projev odpovědnosti, či chcete-li “skládání účtů”, všem dárcům a příznivcům organizace, kdy je informujeme o naší práci, o našich rozhodnutích, o tom, co jsme za celou dobu vykonali a zároveň umožňujeme zpětnou kontrolu a hodnocení naší činnosti. Pevně věřím, že vzhledem ke krátkému působení našeho spolku máme za sebou velký kus práce a nemáme se za co stydět Jsem přesvědčená, že cesta, na kterou jsme se vydali – pomoc všem potřebným kočkám – má smysl a že za námi každoročně zůstává kus dobře odvedené práce – a to je celá řada vykastrovaných a spokojených koček, kteří díky Feliti a Vám – dárcům a příznivcům žijí lepší život. S vašimi dary, které jste nám svěřili, se snažíme a dokážeme řešit problémy koček bez domova.

Občas, jako je tomu i v našich běžných životech, čelíme nelehkým výzvám, nedorozuměním, ale také snahám o zneužití našich příspěvků či nepochopení podstaty naší činnosti a s tím související negaci naší práce. To vše v nás občas probouzí pochybnost, zda v naší činnosti pokračovat. Nakonec u nás však vždy zvítězí vědomí, že pomáháme zvířatům, která si sama pomoci neumí a předcházíme velkému utrpení těch, kteří by se narodili do tohoto světa jako nechtění a nemilovaní. To je náš cíl a proto naše práce SMYSL MÁ! Děkuji tímto všem dobrovolníkům spolku Feliti z.s. za jejich práci, čas a snahu. Bez Vaší práce, podpory a důvěry bychom tady nebyli. A na závěr bych ještě jednou chtěla poděkovat Vám všem – dárcům, sponzorům i příznivcům, kteří nám zachováváte přízeň a podporujete nás v našem konání. Bez Vás by to totiž nešlo.

Ke stažení

 

Výroční zpráva 2022