Krmíme toulavé kočky

PŘEHLED KRMIČSKÝCH MÍST

Co je program FELITI KRMÍ?

Naší snahou je zajistit krmivo pro kočky bez domova

Původním záměrem programu FELITI kastruje byly pouze kastrace koček bez domova. Ale protože život je jedna velká proměnná, objevily se další situace, které je potřeba řešit. Nedostatek krmení pro volně žijící kočky je v zimě velkým problémem. Proto jsme se rozhodli snažit zajistit pomoc lokalitám, kde náš projekt kočky kastruje.

Zatím jsme vykastrovali více než 8 400 koček a hodně z toho jich bylo vráceno zpět do lokality odchytu, kde jim „krmičky“ zajištují ze svých prostředků krmení. Částečně cítíme zodpovědnost za kočky, které jsme vykastrovali a vrátili zpět do lokality.

Na rozdíl od zvířat, které se nachází v útulcích a v depozitech, kde mají péči a stálé krmení, o většinu bezprizorních koček se NIKDO nestará. Musí se vyrovnat s nepřízní počasí a s nulovou možností zajistit si potravu vlastními silami. Bohužel přes zimu jsou tyto kočky odkázané na pomoc člověka, jehož vinou nemají své DOMA.

V zimě potřebuje kočka žijící venku nejen více krmiva, aby z ní byla schopna vyrobit více vnitřního tepla pro přežití v mrazech a sněhu, ale i krmivo kvalitnější. „Krmičky“ (většinou důchodkyně na hranici bídy a maminky na mateřských dovolených) dělají co mohou, aby tyto kočky nezemřely hlady a někde nezmrzly. Ale jelikož všechny náklady nesou na svých bedrech a tedy kočky krmí tím nejlevnějším a také v malém množství, čímž kočky velmi přes zimu strádají.

Proto jsme odstartovali projekt FELITI KRMÍ, jehož součástí je i KRMIČSKÁ MAPA, na které můžete dohledat lokality, kde se krmí vykastrované venkovní kočky, včetně jmen krmiček a telefonního kontaktu na ně. Budou vděčni za poskytnutí krmiva pro tyto kočičky bez domova.

V zimním období se snažíme oslovovat dovozce, výrobce a prodejce krmiv v ČR se žádostí o pomoc se zajištěním krmiva a společně tak pomoci kočkám důstojně přečkat nadcházející zimu. Rádi bychom ale oslovili také vás, každá malá pomoc se počítá a velmi pomůže.

V případě, že máte doma nějaké krmení, které nevyužijete (konzervy, pasty, granule), můžete se s krmičkou spojit a přilepšit tam těmto strádajícím kočkám. Dále můžete sami nakoupit kvalitní krmení a krmičkám ho předat (lépe se s nimi domluvit, jaké krmení by uvítali). Jakékoliv množství krmení, které nám můžete poskytnout, naplní mističky koček BEZ DOMOVA.

ZA POMOC DĚKUJEME!

Pomozte nám nakrmit
hladové kočky bez domova

Krmičská mapa, na které můžete dohledat přehled lokalit, kde žijí námi vykastrované kočky, včetně jmen krmiček a telefonního kontaktu na ně.

Našim cílem je informovat dárce krmení, kde se tyto kočky nachází a komu je možné předat krmivo na podporu těchto koček.

V případě, že máte doma nějaké krmení, konzervy, pasty, které vaše kočky nechtějí, můžete se s krmičkou spojit a přilepšit tam těmto strádajícím kočkám. Dále můžete sami nakoupit kvalitní krmení a krmičkám ho předat (lépe se s nimi domluvit, jaké krmení by uvítali).

Registrace do krmičského programu

Nábídka krmení je prioritně určena pro lokality, kde byly kočičky kastrovány prostřednictvím kastračního programu Feliti. V případě, že krmivo zbude, tak moc rádi poskytneme granule i ostatním zájemcům, kterých si velmi vážíme za jejich obětavou práci.

* Do emailu Vám budeme zasílát nabídky krmení. V případě, že souhlasíte se zobrazením v mapě bude telefonní číslo v mapě uvedeno.

** Váš souhlas s uvedením v krmičské mapě můžete kdykoliv odvolat.