Chcete vykastrovat kočku?

Odpovězte na 6 otázek

Máte v okolí volně žijící kočku či kolonii koček, které se nekontrolovaně množí? ANO/NE

Máte zájem řešit tuto situaci? ANO/NE

Máte možnost kočku/kočky odchytit? ANO/NE

Máte možnost s kočkou dojít k veterináři a pečovat o ní po kastraci? ANO/NE

Nemáte dostatek finančních prostředků na zajištění kastrace? ANO/NE

Nemáte ve vašem okolí žádný kastrační program? ANO/NE

Kastrace koček

Odpověděli jste ANO na všechny otázky?

Pak je FELITI kastrační program vhodný právě pro VÁS.

UPOZORNĚNÍ!

Feliti nezajišťuje odchyty, dopravu na veterinu a následnou pooperační péči.

 

FELITI HRADÍ POUZE KASTRACE

Jak objednat kastraci kočky?

A jak to celé bude probíhat?

Vyberte si v mapě smluvních veterinárních ordinací lékaře, který je vaší lokalitě nejlépe dostupný.

KLIKNĚTE ZDE → PŘEHLED VETERINÁRNÍCH PARTNERŮ

Objednávku kastrace proveďte prostřednictvím formuláře OBJEDNÁVKA KASTRACE, který najdete níže.

Žádosti zaslané jiným způsobem (Facebook, Messenger, email apod.) nemůžeme bohužel zdůvodu zneužívání těchto kanálů akceptovat. Děkujeme za pochopení.

Počkejte na naše vyjádření (z důvodu velkého počtu žádostí obvykle reagujeme do pěti pracovních dnů).

Vaši žádost posoudíme a určíme, zda kastraci Vašich koček uhradí Feliti v plné výši, či zda po Vás budeme požadovat solidární příspěvek. 

Rozhodnutí je zcela v kompetenci členů Feliti. 

Feliti nehradí kastrace útulkům a depozitům, s nimiž nemá uzavřenu dohodu o spolupráci na kastracích toulavých koček.

V případě, že máme na kastrace dostatek finančních prostředků a Vaši žádost posoudíme kladně, zašleme Vám e-mailem PÍSEMNÝ SOUHLAS – příslib uhrazení kastrace.

POZOR: Peníze jsou pro vás na účtu rezervovány měsíc. Po uplynutí této doby příslib propadá, peníze budou použity pro kastrace jiných koček a je nutné si po tomto čase požádat případně znovu.

V případě spoluúčasti příslib zasíláme po připsání částky na náš účet.

Současně s příslibem pro Vás zasíláme informaci také Vámi vybrané veterinární ordinaci, že ji budete kontaktovat ohledně termínu kastrací.

Se spolupracujícími veterináři máme dohodu, že předem hlásíme jméno člověka, který přijde se zvířetem na kastraci.

Bez našeho e-mailového potvrzení veterinář zvíře NEVYKASTRUJE, a pokud ano, faktura námi NEBUDE UHRAZENA!!!

Kontaktujte vybranou veterinární ordinaci a domluvte si datum a čas kastrace kočky.

Kastraci je tedy nutné provést nejpozději 1 měsíc od zaslání našeho příslibu, proto si termín domluvte co nejdříve. Po měsíci příslib propadá a musíte si zažádat o nový.

V dojednaném termínu nechte kočku kastrovat u vybraného veterináře.

V ordinaci NIC ve spojení s kastrací neplatíte. FELITI hradí celou kastraci (včetně ATB, léků na bolest a v případě nutnosti extrakci zubů) na základě faktury. V žádném případě neplaťte kastraci na místě; zpětné proplacení NENÍ MOŽNÉ.

Fakturu za provedenou kastraci vystaví veterinář na FELITI club, z.s. a zašle nám jí k proplacení. Pokud bude faktura vystavena na Vaše jméno, bohužel není možné fakturu uhradit.

Feliti hradí pouze kastrace a extrakci zubů. Případná další ošetření ušního svrabu, odblešení, odčervení apod. si hradíte sami.

Veterinář označí kočky CVIKem (vystřižení malého trojúhelníčku tkáně z levého ucha). Tímto mezinárodním a celosvětově používaným označením jsou označovány kastrované kočky a kocouři.

Bez označení kočky CVIKem  nebude kastrace proplacena.

Pokud vám ale více vyhovuje modernější metoda, je možné se po domluvě s vaším veterinářem dohodnout na použití IDENTIFIKAČNÍ ČIPU NEBO TETOVÁNÍ jako alternativy.

Jen si, prosím, pamatujte, že NÁKLADY NA TENTO ČIP/TETOVÁNÍ jsou na vás – ČIP SI HRADÍTE V ORDINACI SAMI. Děkujeme za pochopení a vaši lásku k našim čtyřnohým kamarádům!


Cvik - značka v uchu kočky po kastraci
Cvik - značka v uchu kočky po kastraci

Pokud bude kastraci něco zdržovat, nebo pro vás není z nějakého důvodu možné kastrovat zvíře u našich veterinárních partnerů, konzultujte situaci s námi.

Na úhradu faktury není právní nárok, o jeho poskytnutí rozhoduje zřizovatel projektu FELITI kastruje Alena Pávková.

Podmínky úhrady kastrace

PROSÍM ČTĚTE

Bez splnění těchto podmínek nebude faktura uhrazena

a dalším žádostem nebude vyhověno.

Je NEZBYTNĚ NUTNÉ, aby celou linií příslib-avízo-objednání-kastrace bylo komunikováno pod jedním jménem (není možné, aby příslib byl udělen na jméno a jiné jméno figurovalo na faktuře).

Do 24 hod po zákroku je nutné na mail felitikastruje@seznam.cz zaslat informaci, že kastrace proběhla a dodat publikovatelné fotografie. (Bez doložení fotografií nebude faktura proplacena a úhrada bude vymáhána po Vás).

Spolu s fotografií zašlete PŘÍBĚH Vaší kočičky tak, jak má být finálně zveřejněn na fb stránkách FELITI (3-5 řádek, inspirovat se můžete na stránkách z již zveřejněných příběhů). Ulehčíte nám tak již tak složitou administrativu.

Až bude kastrace kočky za vámi, bylo by úžasné, kdybyste se na sociálních sítím podělili o vaše pozitivní zkušenosti a pomohli rozšířit povědomí o našem kastračním programu.

Kdybyste mohli sdílet odkaz na naše webové stránky a Facebookovou stránku na vašem profilu, byli bychom vám opravdu vděční. Pomáháte tak šířit povědomí o naši práci a získávat finanční prostředky na kastrace dalších zvířat.Děkujeme za vaši podporu a spolupráci!

Můžete také věnovat předměty do celoročního dárkování, které pořádáme na naší Facebookové skupině, příp. zaslat jakýkoliv finanční dar na transparentní účet Feliti.

FELITI má motto:
My pro Vás, Vy pro nás. Všichni pak pomáháme společně.

Co vám Feliti uhradí?

objednávka kastrace

Snažíme se s láskou a péčí pomáhat opuštěným kočkám, zejména v oblastech, kde chybí podpora ze strany obce/města. Naším hlavním cílem je efektivně využít finanční prostředky od našich dárců právě v těchto oblastech.

Mnoho obcí a měst již zavedlo své vlastní kastrační programy a vyčlenilo finanční prostředky pro tyto účely. Využitím těchto městských kastračních programů můžete právě vy ušetřit prostředky pro kočičky, které žijí v oblastech, kde státní pomoc pokulhává.

Při využívání služby Feliti v případech, kde obec/město již disponuje svým kastračním programem, by znamenalo plýtvání penězi, které mohou být použity tam, kde taková podpora neexistuje. Snažíme se především využít finanční prostředky dárců tam, kde je největší potřeba.

Pokud vaše obec/město kastrační program nenabízí, tak jsme tu právě my, abychom vám pomohli a zde si objednali kastraci u Feliti.

objednávka kastrace