PROJEKT FELITI KASTRUJE – PŘIBĚH č.2297-2299...

PROJEKT FELITI KASTRUJE – PŘIBĚH č.2297-2299
Jedná se o kočičky, kteřé trvale žijí u zemědělského družstva v Troubelicích..Zřejmě se tam narodili,nebo je tam někdo odložil, v každém případě jsou divocí, velmi bázliví a nedůvěřiví k lidem. Přesto se v této lokalitě zdržují již delší dobu, protože jim tam občas lidé krmení donesou.

Příspěvek z Facebooku