PROJEKT FELITI KASTRUJE – PŘIBĚH č.2354-2256...

PROJEKT FELITI KASTRUJE – PŘIBĚH č.2354-2256

Jedná o kočičku, která žije na dvoře obytného domu v Uničově. Její majitel, starý pán před půl umřel a kočička zůstala bydlet na dvoře domu v šopách, kam ji obyvatelé domu nosí jídlo. Bohužel domů si ji vzít nikdo nechce, protože je velmi plachá a samotářská. Další dvě kočičky: asi roční kočičku a kocourka, kteří trvale žijí u zemědělského družstva v Troubelicích..Zřejmě se tam narodili,nebo je tam někdo odložil, v každém případě jsou divocí, velmi bázliví a nedůvěřiví k lidem. Přesto se v této lokalitě zdržují již delší dobu, protože jim tam občas lidé krmení donesou.

Příspěvek z Facebooku