PROJEKT FELITI KASTRUJE – PŘIBĚH č. 2441...

PROJEKT FELITI KASTRUJE – PŘIBĚH č. 2441
Pokračujeme s kastracemi opět ve Lhotě u Poděbrad s paní Alicí. Tentokrát jde o toulavou kočičku.

Příspěvek z Facebooku