PROJEKT FELITI KASTRUJE – PŘÍBĚH č. 2503...

PROJEKT FELITI KASTRUJE – PŘÍBĚH č. 2503
Vykastrovaný byl další kocourek z přemnožené lokality v areálu v Praze Počernicích, kde kastrujeme ve spolupráci se spolkem Cat World z.s. V místě je stále spousta nekastrovaných koček, proto zdaleka nekončíme.

Příspěvek z Facebooku