PROJEKT FELITI KASTRUJE – PŘÍBĚH č. 4757...

PROJEKT FELITI KASTRUJE – PŘÍBĚH č. 4757

Kocourek z Prahy-Vysočan jménem Mikeš, který patří klientům terénní sociální služby Neposeda, z.ú., jehož pracovnice se na nás obrátila s prosbou o pomoc. Kocourek podstoupil kastraci a bude díky tomu moci žít spokojenější život.

Kastrace kocourka byla provedena ve spolupráci s organizací Psí život. Děkujeme.

Příspěvek z Facebooku