PROJEKT FELITI KASTRUJE – PŘÍBĚH č. 5570-5573
 Pokračujeme...

PROJEKT FELITI KASTRUJE – PŘÍBĚH č. 5570-5573
Pokračujeme v kastracích v Ostravě Hrabové. Kastrace jsou darem od MVDr. Zedka ( www.veterinasvonov). Děkujeme paní Janě, že jí osud kočiček není lhostejný a panu doktorovi za krásný dárek.

Příspěvek z Facebooku