PROJEKT FELITI KASTRUJE – PŘÍBĚH č. 6762-6763...

PROJEKT FELITI KASTRUJE – PŘÍBĚH č. 6762-6763
,Kotě a Malá jsou kočičky, které jsme poznali přibližně před rokem. Přistěhovali jsme se do místa, kde se nachází velká skupina volně žijících koček, tehdy naprosto divokých. Rok jsme se snažili s nimi navázat kontakt, zajistit jim jídlo a úkryt a pomalu se s nimi sblížit a samozřejmě řešit kastraci. Kočičky nám jsou čím dál bližší a pokroky dělají každým dnem. Malá je nejstarší kočička, co se tady nachází a podle informací okolí se tu zdržuje roky a odrodila nespočet koťat. Kotě je maličká, velice aktivní kočička, která už pravděpodobně taky rodila. Kastraci jsme se pokoušeli řešit několikrát, pár kočiček jsme nechali kastrovat na vlastní naklady, ale nemůžeme ji, i vzhledem k velké spotřebě jídla, zaplatit všem. Až díky Feliti bylo umožněno žít dalším dvěma kočičkám kvalitní život a my za to ze srdce děkujeme. My se vynasnažíme pro kočičky dál dělat vše, co potřebují.0

Příspěvek z Facebooku