PROJEKT FELITI KASTRUJE – PŘÍBĚH č. 7199-7200...

PROJEKT FELITI KASTRUJE – PŘÍBĚH č. 7199-7200

Další se na nás obrátila s žádostí o kastraci pro dvě divoké kočičky paní Dita. Začaly k ní z bývalého kravina chodit na krmení. Sousedi je sice krmí, ale nikdo neřeší jejich množení. Paní se rozhodla to změnit, ale sama to finančně nezvládne, a tak požádala nás. Snažila se je odchytit na podzim, ale to se nepodařilo. Během zimy se ale kočičky ochočily, tak nebyl problém je odchytit. Rádi jsme pomohli.

Příspěvek z Facebooku